Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden hatta isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar köle kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.
MOLIERAC
Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz.
KANT
Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
BACON
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
SOKRATES

Faaliyet Alanlarımız

 • Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Şirketler Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • Sağlık ve İlaç Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Telekomünikasyon Hukuku