Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden hatta isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar köle kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.
MOLIERAC
Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz.
KANT
Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
BACON
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
SOKRATES

Kadromuz

Av. Ü. Hüseyin Çelik

Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 13666

Av. Gül Aydoğdu

Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 27492

Av. Burak Çelik

Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 42385

Av. Müge Muslubaşoğlu

Baro : İstanbul Barosu
Baro Sicil No : 48664

Emel Aydoğdu

Asistan